Aanvragen

De société Gavigniès heeft sinds haar oprichting ondersteuning geboden aan diverse initiatieven en projecten in het muziekleven. Een groot aantal publicaties werd mede mogelijk gemaakt door steun vanuit de société Gavigniès, net als tientallen festivals en muziektheatervoorstellingen. In het veranderende landschap van de podiumkunsten wordt het beroep op particuliere fondsen al maar groter. De société Gavigniès wil graag een onderscheidende rol blijven spelen en richt zich daarom sinds 2013 naast het eigen puntComp programma meer specifiek op het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de promotie en documentatie van het Nederlandse muziekleven. Verzoeken tot ondersteuning waarin de société Gavigniès een van vele fondsen is die worden aangeschreven, zullen in de behandeling een lagere prioriteit krijgen.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer zij per post worden toegezonden (niet aangetekend) en voorzien zijn van een kernachtige projectbeschrijving en een inzichtelijke begroting. Het bestuur van de société Gavigniès besluit jaarlijks in twee rondes over de ingediende verzoeken. De inzendtermijnen zijn daarvoor jaarlijks: 15 april en 15 oktober.